• (050) 296-6668,
 • (051) 296-6668,
 • (055) 296-6668,
 • (070) 296-6668

Onurğanın boyun şöbəsi

Onurğanın boyun şöbəsi baş və gövdəni birbirinə bağlayan daha çox hərəkətli onurğa segmentidir . Onurğanın boyun şöbəsi 7 ədəd fəqərə adlandırılan sümüklərdən, fəqərə arası disk adlandırılan qığırdaqlardan, hər iki fəqərəni birbirinə bağlayan oynaqlar və bağlardan təşkil olunmuşdur.

boyun-shobesi-1

Fəqərə arası disk iki hissədən ibarətdir. Fibroz həlqə (anulus fibrosus) adlandırılan xarici təbəqə və pulpoz nüvə (nucleus pulposus) adlandırılan jelatinə bənzər daxili təbəqədən təşkil olunmuşdur. Diskin vəzifəsi onurğa sütunun üzərinə düşən yükü bərabər olaraq paylaşdırmaqdır. Sadə bənzətməylə bir növ amortizator funksiyasını yerinə yetirir. Disk və faset oynaqların digər görəvi isə boynun hərəkətliliyini təmin edəcək dərəcədə elastiklik verərəkdən, yanaşı olaraq isə onurğa kanali içərisində yerləşən haram iliyi (onurğa beynini) qorumaqdır. Bunun sayəsində boynumuzu hər yönə rahat bir şəkildə hərəkət etdirə bilirik, ancaq sinirlərimizə hər hansə bir xəsarət toxunmur .

boyun-shobesi-2

Onurğanın boyun bölgəsinin normalda “Lordoz” adlandırılan bucağı (köçəkliyi), arxaya baxan özünə məxsus əyriliyi vardır. Bu əyriliyin pozulmasi gələcəkdə bir çox patalogiyaların başlanmasına səbəb olur. Onurğa kanalının içərisindən onurğa beyni çekməkdədir. Onurğabeyni kanal boyunca aşağı doğru davam edərkən hər fəqərə səviyyəsində sinir kökü adı verilen şaxələr verir. Bu sinir kökləri birləşərək bütün vücuda yayılan və vücudun elektrik sistemini təşkil edən sinirləri meydana gətirirlər. Onurğanın boyun şöbəsi baş beyindən alınan siqnalları qollarımıza, ayaqlarımıza və gövdəmizə ötürməkdədir. Onurğa beyni, evə elektrik stansiyasından siqnalları daşıyan əsas, aparıcı elektrik naqilinə bənzəməkdədir. Spinal sinir kökləri isə, evin içindəki hər bir otağa elektriki lazım olduğu miqdarda paylaşdıran aparıcı elektrik naqilinin şaxələrinə bənzəyir.

Professor Doktor Əliosman Qədimbəyli
 • Tibb Elmləri Doktoru, Professor
  Əliosman Elbəniz oğlu Qədimbəyli
 • Doktor haqqında ətraflı məlumat
 • Telefonlar:
 • 050 296 66 68
 • 051 296 66 68
 • 055 296 66 68
 • 070 296 66 68
 • Ünvan: Medera Hostpital, Naxçıvani küçəsi 53