• (050) 296-6668,
 • (051) 296-6668,
 • (055) 296-6668,
 • (070) 296-6668

Bel fəqərə sürüşməsinin diaqnostikası

Spondilolistezisin- bel sürüşməsinin diaqnozu qoyulması üçün əvvəlcə həkim şikayətinizi dinləyəcəkdir. Bundan sonra xəstəliyin yaranma tarixini yəni anamnezi toplayacaq, nevroloji müayinə edəcək, ardından sizin kliniki dəyərləndirmənizin nəticəsinə uyğun olaraq qan analizi, radioloji müayinələr istəyə bilər. Spondilolistezisin (bel sürüşməsinin) diaqnozunun qoyulmasi üçün ilkin olaraq rentgenoqrafik müayinə yetərlidir. Rentgen vasitəsiylə sürürüşmənin varliğini və dərəcəsini təyin etmək mümkündür. Ancak etyopatoloji, disk ve diğer onurğa bağlari ,və sinir elementlərinin dəyərləndirilməsi üçün digər müayinələrdən Mrt ,KT və Emq istifadə oluna bilinir. Bunu həkimininz sizi müayinə etdikdən sonra qərar verərcəkdir.

spondil-5Ayaq üstə çəkilən iki yönlü rentgenografiya oldukca dəyərlidir. Pars interartikülaris’teki defekti ortaya qoymaq üçün çəp grafiyalar gərəkir. Oblik (çəp) grafiyada anatomik elementlər “İskoç Köpəyi” görüntüsü verir. Köpəyin boynuna uygun gələn hissə isthmustdur. İsthmusdaki qırıq ya da uzanma bu grafiyada dəqiq olaraq görülür. spondil-6Qeyri-stabil listezisdə uzanmiş vəziyyətdə çəkilən rentgendə sürüşmə görülməsə də, ayaqüstə çəkilən rentgen müayinəsində filmlərde sürüşmə görülebilir.Bəzi hallarda ayaqüstə çəkilən rentgen filmində sürüşmə görülməyə bilər bu halda tam önə əyilmə (fleksiyonda) və tam arxaya əyilmə (hiperekstansiyon) zamani çəkiləcək dinamik rentgenoqrammalarda fəqərə sürüşməsinin özününün biruzə verərək aşkarlanmasi ,ya da mövcud olan fəqərə sürüşməsinin miqdarının dəyişməsi ilə qeyri-stabillik haqqında bilgi almaq mümkün olur. Spondilolistezisdə prognozun və müalicə taktikasinin təyin olunmasında radioloji dəyərləndirmə metodlari istifadə olunur. Bu yöntəmlərdən bəziləri:

Meyerding sinifləndirməsı:
Fəqərə sürüşməsinin dərəcəsinə görə icra olunan bir dəyərləndirmədir. Oynaq səthinin % 25 indən daha az sürüşməsi 1-ci dərəcə, %25-50 arası 2-ci dərəcə, %50-75 arası 3. dərəcə və daha cox olması halında 4-cü dərəcə olaraq dəyərləndirilir.ekil-2: Meyerding sınıflandırması.

spondil-7
Komputer Tomografiya (KT)
Patolojiyi ortaya koymak için transvers görüntülere gerek duyulabilir. Onurğanın arxa elemenlərindəki bir qırıq radyografik görüntülərdə gözdən qaça bilər. Spinal kanalın durumu haqqında bilgi verir. KT heç bir zaman spondilolistezisin tanısında tək başına dəyərli bir yöntəm deyildir. Maqnit Rezonans Tomoqrafiya (MRT) Disk patologiyalarinı və ligamanlarin , dural kisə və sinir kökcüklərinin dəyərləndirilməsində istifadə olunur. Spinal stenozun belirlenmesinde önemlidir.

Professor Doktor Əliosman Qədimbəyli
 • Tibb Elmləri Doktoru, Professor
  Əliosman Elbəniz oğlu Qədimbəyli
 • Doktor haqqında ətraflı məlumat
 • Telefonlar:
 • 050 296 66 68
 • 051 296 66 68
 • 055 296 66 68
 • 070 296 66 68
 • Ünvan: Medera Hostpital, Naxçıvani küçəsi 53